Home

Visi

Untuk menjadi sebuah syarikat kejuruteraan dan penyelenggaraan automotif yang berdedikasi melalui penyediaan produk dan perkhidmatan yang berkualiti cemerlang dengan cekap dan efektif

Misi

Kami komited dalam menghasilkan produk serta perkhidmatan berkualiti yang memenuhi kepada kehendak pelanggan sepenuhnya.

Kami komited membangunkan tenaga kerja yang berkemahiran, berdedikasi dan bermotivasi tinggi.

Kami komited untuk menjadi sebuah syarikat kejuruteraan automotif yang menghasilkan produk berkualiti mengikut masa yang ditetapkan.

Kami komited menjadi sebuah organisasi yang mempunyai pekerja yang cekap, amanah, berdisiplin dan sikap kerjasama yang tinggi.

Kami komited untuk menjadi sebuah organisasiyang sentiasa BERNAS dengan idea dan produk baru serta kakitangan yang MANTAP dalam semua aspek.

Nilai kami

Kecemerlangan

Inovasi

Integriti

Efektif

Efisien

Semangat berpasukan